fenka 1/female - Adrianka Ebby Havana » BICHON HAVANESE

Narozená : 17.11.2017 - v 05.55 h, váha 180 gr,

Frantisek Kolisek

  • Facebook

  • Mob: +420 777 80 70 87

    Bylo zde